slovensky
english


Výsledky zo skúšky 3.1. 2019

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP (1).

Milí študenti, výsledky zo skúšok ako aj výsledky z písomky z Indie a neskôr aj Indonézie nájdete v zdieľanom dokumente

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
07.01.2019
#2087

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015