slovensky
english


EXPEDÍCIA BOJAR

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

Začiatkom septembra 2019 sa uskutoční expedícia BOJAR od Viktóriiných vodopádov do Kapského mesta.
Informácie o exkurzii sú v prílohe.
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
14.01.2019
#2088

Prílohy k oznamu

BOJAR PONUKA.pdf [.pdf] 2.59 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015