slovensky
english


Zrušenie opravného termínu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upBIGE, GEAJ, 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Zajtrajší opravný termín sa zo zdravotných dôvodov ruší. Náhradný opravný termín bude 11.2. o 10.00 v miestnosti B1-540.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
06.02.2019
#2090

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015