slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie predmetu Regionálna geografia Európy

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky pre absolvovanie predmetu

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
22.02.2019
#2096

Prílohy k oznamu

VPeuropa18-19.rar [.rar] 14.6 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015