slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

Podmienky pre udelenie zápočtu
80,0% písomky
 • 8 písomiek
 • do hodnotenia sa rátajú
 • každá písomka za 4 body
 • každá písomka musí byť napísaná minimálne na 60 %
 • spolu 32 bodov za písomky
  20,0% prezentácia
 • maximálne 8 bodov za prezentáciu

  Spolu za cvičenie z predmetu RGS1 môžete získať najviac 40 bodov, čo predstavuje 40 % hodnotenia celého predmetu.
  Minimálne však musíte získať 24 bodov, ako podmienku k pripusteniu ku skúške


  Prezentácia
  Témou prezentácie je účelová geografická charakteristika zadaného regiónu


  Zadanie
  Geografická charakteristika:
  Poloha regiónu
 • FG poloha
 • HG poloha
 • matematická poloha
  FG charakteristika územia
 • Geologické a geomorfologické pomery
 • Klíma
 • Vodstvo
 • Pedologické pomery
 • Biogeografické pomery
 • Ochrana ŽP
  Význam pre človeka
 • (ak je územie osídlené, aj počet obyvateľov (národnosť), najväčšie sídla)

  V každom slide by mala byť mapa a obrázky, ktoré zodpovedajú vybranej časti charakteristiky
  Posledný slide prezentácie bude znázorňovať použité zdroje - minimálne 5 zahraničných (nie českých)
  Dĺžka prezentácie max. 6 minút
  Odovzdanie: na adresu danielova@regionalnageografia.sk do 8:00 v deň prezentovania

 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.
  22.02.2019
  #2099

  © 2011 - 2015