slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS - VP 2

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta ? VP (2).

V prílohe nájdete podmienky pre absolvovanie predmetu RGS - VP 2

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
22.02.2019
#2101

Prílohy k oznamu

podmienkyRGS-VP2.doc [.doc] 32 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015