slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska - testovanie A

Milí študenti,
vo štvrtok 28. 3. 2019 sa uskutoční 1. celoročníkové testovanie z tematických celkov Poloha, Geologický vývoj a stavba Slovenska a Reliéf Slovenska. Testovanie sa uskutoční o 09:00 h v miestnosti B1-305.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
25.03.2019
#2105

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015