slovensky
english


Zadania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe nájdete zadania

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
02.04.2019
#2108

Prílohy k oznamu

2uGe-leto2018-19-ostrovy.xls [.xls] 28.5 kB 
© 2011 - 2015