slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska I - testovanie pre 3. ročník

Milí študenti,
vo štvrtok (11. 4. 2019) sa počas prednášky uskutoční 2. celoročníkové testovanie pre študentov, ktorí tento predmet opakujú. Ide o testovanie z tematických celkov: podnebie, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
08.04.2019
#2110

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015