slovensky
english


GEOWÍKEND IV

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu geografia učiteľstvo geografie a vzťahuje sa k predmetu Všeobecná geografia, Malý región.

GeoWíkend IV
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti a s Občianskym združením Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku organizuje na dni 10. až 12. mája 2019 GeoWíkend po Svätojakubksej ceste z Trnavy do Marianky. Podrobnosti a odkaz na prihlasovací formulár sú v pripojenom súbore a aj sekcii GeWíkendy.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
15.04.2019
#2112

Prílohy k oznamu

GeoWíkend IV. Svätojakubská_ponuka FINAL (1).pdf [.pdf] 724.02 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015