slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska - testovanie B

Milí študenti,
druhé celoročníkové testovanie sa uskutoční dňa 2. mája o 09:00 h v miestnosti B1-305. Ide o testovanie z tematických celkov podnebie, vodstvo, pôdy a rastlinstvo Slovenska.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
30.04.2019
#2116

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015