slovensky
english


Opravné písomky 21.5.0 o 9.00

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

Opravné písomky sa budú písať v miestnosti B1-305 o 9.00

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
20.05.2019
#2120

© 2011 - 2015