slovensky
english


Výsledky zo skúšky 24.5.2019

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2mupBIGE,MAGE,TVGE,GEITE,GEAJ,GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe nájdete výsledky zo skúšky

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
27.05.2019
#2121

Prílohy k oznamu

skuska05-24.rar [.rar] 5.96 kB 
© 2011 - 2015