slovensky
english


Výsledky testov a skúšky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe nájdete výsledky testov a skúšky.
Ďalší opravný termín pre písomky bude 4.6. od 8.30 do 10.30 v miestnosti B1-540

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
03.06.2019
#2124

Prílohy k oznamu

priebezne_vysledky3.rar [.rar] 274.97 kB 
© 2011 - 2015