slovensky
english


GeoWíkend V

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu geografia a učiteľstvo geografie a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

Do sekcie GeoWíkendy bola pridaná exkurzia od 4. do 6. októbra 2019 - Slovinská rozprávka.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
05.06.2019
#2125

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015