slovensky
english


Upozornenie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe sa nachádzajú priebežné výsledky. Posledný opravný termín je možný 18.6.2019 o 11.00 v miestnosti B2-446. V tomto termíne je možná aj prezentácia zadaní.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
06.06.2019
#2126

Prílohy k oznamu

priebezne_vysledky4.rar [.rar] 260.53 kB 
© 2011 - 2015