slovensky
english


Skúška u dr. Kasalu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta ? VP (2).

Skúška u dr. Kasalu sa bude konať v pondelok 24.6. o 9.00.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
20.06.2019
#2127

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015