slovensky
english


RGS makroregióny - podmienky absolvovania predmetu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR.

v priloženom súbore nájdete harmonogram prednášok a podmienky absolvovania predmetu Regionálna geografia sveta - propedeutika. 3. ročník ZRR

Mgr. Rastislav Cákoci
26.09.2019
#2136

Prílohy k oznamu

RGS propedeutika 3ZRR [.pdf] 69.56 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015