slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 2

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

V prílohe nájdete podmienky absolvovania predmetu Regionálna geografia sveta 2, ktoré sme prebrali na cvičení

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
01.10.2019
#2141

Prílohy k oznamu

3upGEzima19-20podmienky.xls [.xls] 418 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015