slovensky
english


TK cvičenie - Záverečné hodnotnie cvičení

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1ZRR a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

v zašifrovaných prílohách si nájdete potrebné informácie

Mgr. Rastislav Cákoci
12.12.2019
#2142

Prílohy k oznamu

Hodnotenie cvičenie TK [.pdf] 124.94 kB 
Zoznam regiónov - oprava [.pdf] 68.83 kB 
Podmienky a termíny na cvičenia [.pdf] 79.33 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015