slovensky
english


GeoWíkend VI

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

GeoWíkend VI
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti organizuje na dni 26. až 27. októbra 2019 GeoWíkend OD SNEHOVRCHU PO HRADEC (Jesenné Štajerské Alpy). Podrobnosti a odkaz na prihlasovací formulár sú v pripojenom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
07.10.2019
#2145

Prílohy k oznamu

tajersko_PONUKA.pdf [.pdf] 981.27 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015