slovensky
english


Testovanie 01/2019

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Geografia Slovenska.

Milí študenti,
prvé testovanie z tematických celkov Obyvateľstvo SR a Sídla SR sa uskutoční 21. novembra 2019 v miestnosti B1-301 o 09:00 h.
František Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
18.11.2019
#2148

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015