slovensky
english


Testovanie 02/2019

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Humánna geografia Slovenska.

Milí študenti,
druhé testovanie z tematických celkov Poľnohospodárstvo, Priemysel, Doprava a Cestovný ruch SR sa uskutoční 19. decembra 2019 v miestnosti B1-301 o 09:00 h.
František Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
16.12.2019
#2151

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015