slovensky
english


Behaviorálna geografia

Milí študenti,
predmet Behaviorálna geografia bude prebiehať blokovo po dohode s vyučujúcim
prof. RNDr. Vladimírom Irom, CSc.
Záujemcovia o predmet prosím kontaktujte prof. Iru:
geogira@savba.sk

doc. RNDr. František Križan, PhD.
16.02.2020
#2154

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015