slovensky
english


RGS 1 Podklady na cvičenie

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu RGS1.

v prílohe nájdete termíny k písomným preskúšaniam na cvičeniach platné pre obidve skupiny

Mgr. Rastislav Cákoci, PhD
19.02.2020
#2159

Prílohy k oznamu

RGS1 cvičenia - podmienky [.pdf] 276.18 kB 
skupina Danielová [.pdf] 115.41 kB 
skupina Cákoci [.pdf] 119.42 kB 
RGS1 podklady 2020.pdf [.pdf] 200.13 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015