slovensky
english


Zrušenie vernisáže posterov v LS 2020

Vzhľadom na súčasné prerušenie prezenčného štúdia sa tradičná verejná prezentácia posterov na Vernisáži posterov Regionálky (preložená naposledy na 20. 4. 2020) ruší.
Zároveň sa tento rok pozastavuje povinnosť končiacich bakalárov zúčastniť sa s postermi prezentujúcimi témy ich finalizovaných bakalárskych prác vernisáže v rámci hodnotenia predmetu špeciálny seminár k bakalárskej práci. Vzhľadom na aktuálnu situáciu študentom 3. roč. bc. štúdia vedenie katedry odporúča sústrediť sa pod vedením vedúcich svojich prác na dokončenie bakalárskych prác v stanovených termínoch.
Postery na iné témy (zadané v rámci iných predmetov) sa samozrejme taktiež vernisáže nezúčastnia, ale môžu zostať vo forme samostatných zadaní v rámci jednotlivých predmetov (rozhodujú o tom vyučujúci týchto predmetov).

Vedenie Katedry regionálnej geografie

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
06.04.2020
#2165

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015