slovensky
english


Úlohy počas obdobia samoštúdia

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upBIGE, 2upMAGE.

Úloha na tento týždeň (miesto cvičenia 10.3.)
- preštudovať si prezentáciu - geológia svet
- naučiť sa z podkladov vertikálnu členitosť Afrika, Amerika, Austrália, Antarktída
- zopakovať si doteraz preberané učivo
- tí, ktorí mali včera prezentovať, pošlite prezentácie na adresu danielova@regionalnageografia.sk
- materiály a výsledky nájdete na mojej osobnej stránke, v časti Na prevzatie

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
11.03.2020
#2166

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015