slovensky
english


Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických dát: samoštúdium

Milí študenti,
samoštúdium pozostáva z dvoch zadaní:
1. v prílohe nájdete dva články zamerané na zber dát z prostredia farmárskych trhov. Preštudujte si ich a využite pri spracovaní posterov.
2. vyhľadajte dva vedecké články o zbere geografických dát a vypracujte o nich rešerš, ktorý zašlite do 21. marca 2020 na e-mailovú adresu: frantisek.krizan@uniba.sk

Ďakujem za porozumenie a prajem príjemné samoštúdium

doc. RNDr. František Križan, PhD.
11.03.2020
#2167

Prílohy k oznamu

Mack, J., Tong, D. (2015).pdf [.pdf] 2.04 MB 
Silková, J. et al. (2012).pdf [.pdf] 811.04 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015