slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska: samoštúdium

Milí študenti,
vzhľadom na prerušenie prezenčného štúdia sme pristúpili k prerušeniu aktivít pre predmet Regionálna geografia Slovenska (Fyzická geografia Slovenska). Plánované celoročníkové testovanie z tematických celkov Poloha, Geologický vývoj a stavba, Reliéf sa presúva na 26. marca o 9:00 h v miestnosti B1-307.
Prerušenie štúdia prosím využite na samoštúdium:
http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/geografia-slovenska

O ďalších krokoch vás budeme informovať podľa aktuálnej situácie, sledujte oznamy na webovej stránke fakulty a katedry.

Ďakujem za porozumenie a prajem príjemné samoštúdium

doc. RNDr. František Križan, PhD.
11.03.2020
#2168

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015