slovensky
english


Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia: samoštúdium

Milí študenti,
vzhľadom na prerušenie prezenčného štúdia sme pristúpili k prerušeniu aktivít pre predmet Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia. Prerušenie štúdia prosím využite na samoštúdium k téme indikátory trvalo udržateľného rozvoja. Inšpiratívne články sú súčasťou tohto oznamu.
O ďalších krokoch vás budeme informovať podľa aktuálnej situácie, sledujte oznamy na webovej stránke fakulty a katedry.

Ďakujem za porozumenie a prajem príjemné samoštúdium

doc. RNDr. František Križan, PhD.
11.03.2020
#2169

Prílohy k oznamu

Huba, M. (2001).pdf [.pdf] 208.89 kB 
Huba, M. (2006).pdf [.pdf] 259.17 kB 
Rametsteiner, E. et al. (2011).pdf [.pdf] 183.15 kB 
Wilson, J. et al. (2007).pdf [.pdf] 3.36 MB 
Mitchell, G. et al. (1996).pdf [.pdf] 1.04 MB 
Mederly, P. et al. (2003).pdf [.pdf] 361.42 kB 
Kladivo, P. et al. (2014).pdf [.pdf] 1.18 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015