slovensky
english


Geografia Slovenska: 2. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
2. celoročníkové testovanie sa uskutoční dňa 13. mája o 9:00 h cez Moodle kurz Geografia Slovenska 1. Testovaní budete z tematických celkov Klíma, Vodstvo, Pôdy a Rastlinstvo Slovenska.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
06.05.2021
#2213

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015