slovensky
english


Usmernenie k pokračovaniu letného semestra

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Na záver semestra sa situácia vďaka iniciatíve vedenia fakulty vo výučbe zlepšuje. V presne stanovenej podobe prebehnú vybraté a dopredu určené predmety v prezenčnej podobe (laboratórne cvičenia, terénne cvičenia, terénne praxe a exkurzie). Študentom odborov regionálna Geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia ako aj učiteľských predmetov s geografiou (z predmetov, ktoré má v kompetencii naša katedra) však neodporúčam návrat do internátov. Skúšky a zápočty prebehnú online a preto je z hľadiska zdravotnej prevencie vhodnejšie zostať v domácom prostredí. Osobitný režim platí pre exkurzie, ktoré sa uskutočnia v júni, v júli a v septembri. Štátne záverečné skúšky prebehnú s najväčšou pravdepodobnosťou prezenčne. Budú riešené osobitnými pokynmi od vedenia fakulty a katedry.
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
vedúci katedry KRG

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
08.05.2021
#2214

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015