slovensky
english


Exkurzie a terénne cvičenia letný semester 2021

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Exkurzie a terénne cvičenia letný semester 2021
Na základe informácií od vedenia fakulty nie sú exkurzie a terénne cvičenia v mesiacoch máj, jún, júl 2021 povolené. Naša katedra ich teda uskutoční v septembri 2021. Viac sa zainteresovaní študenti dozvedia na stretnutí v MsTeams zajtra 27.5.2021 o 18.00.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6270b61d4df14537a7c858447b3aaf77%40thread.tacv2/1622009083675?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2247bb9983-f236-4020-bbe1-835a5aa714f7%22%7d

Ladislav Tolmáčiprof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
26.05.2021
#2216

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015