slovensky
english


Exkurzie a terénne cvičenia letný semester 2021

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

V letnom semestri sa uskutočnia exkurzie a terénne cvičenia až v septembri 2021. Dňa 22.8.2021 zverejníme ich náplň (závisí to od pandémie a našej vlády). Predbežne termíny exkurzií:
Slovensko od 6 do 9 septembra
Zahraničie od 13 do 19 septembra.

Pekné a zdravé leto
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
03.07.2021
#2219

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015