slovensky
english


Tlačová konferencia VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA ZMENY NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA SPOTREBITEĽOV NA SLOVENSKU

Ako sa zmenilo nákupné správanie spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19? Z realizovaného výskumu hľadali na túto otázku odpoveď aj členovia Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov. V spolupráci s Geografickým a Sociologickým ústavom SAV sme usporiadali tlačovú konferenciu dňa 11. 8. 2021. Hlavné zistenia možno zhrnúť ako:
1. Spotrebitelia na Slovensku nakupovali pred aj počas pandémie COVID-19 prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné centrum.
2. Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila nákupné správanie počas pandémie COVID-19.
3. Najčastejšie išlo o zmenu, kedy sa z viacerých malých nákupov stal jeden veľký nákup. Spotrebitelia menili frekvenciu nakupovania.
4. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v pohybe obyvateľstva sa viac ako tretina spotrebiteľov vo zvýšenej miere zásobovala potravinami a drogériovým tovarom.
5. Počas pandémie COVID-19 asi desatina spotrebiteľov na Slovensku nakupovala častejšie cez internet ako pred pandémiou. Po skončení pandémie plánuje viac ako 20 % spotrebiteľov nakupovať častejšie online ako pred pandémiou.
6. Pre mnohých spotrebiteľov nastane ?nový normál?. Viac ako pätina spotrebiteľov na Slovensku skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou ("starý normál").

Viac informácií možno získať z priloženej tlačovej správy poskytnutej médiám.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
12.08.2021
#2220

Prílohy k oznamu

Tlačová správa [.pdf] 3.7 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015