slovensky
english


Exkurzia ALBalkÁNSKO 2021

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

V priloženom súbore je rámcový program exkurzie Albalkánsko 21 a pokyny k jej realizácii
Exkurzia Albalkánsko sa bude konať namiesto exkurzie do Chorvátska.
Termín prihlásenia pre študentov je do 20.8.2021 19.00 hod. Kapacita autobusu je 28 účastníkov (na albánskych cestách je to maximum). Prednosť majú študenti so zapísaným predmetom Zahraničná exkurzia, Exkurzia z regionálnej geografie

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
14.08.2021
#2221

Prílohy k oznamu

Ponuka AlBalkánsko 2021.pdf [.pdf] 1.49 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015