slovensky
english


Exkurzia Slovensko

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Plánovaná exkurzia po Slovensku sa z termínu 6.-9.9.2021 prekladá na október 2021. Bližšie informácie uverejníme po začiatku zimného semestra 2021.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
16.08.2021
#2222

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015