slovensky
english


Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Predmet Exkurzia z regionálnej geografie pre tých, ktorí sa nezúčastnia exkurzie Albalkánsko bude realizovaný v dvoch alternatívach:
1) Cykloexkurzia
2) Geowíkend
Každý si zvolí alternatívu v súbore formulár a vyberie si aj seminárnu prácu (aj tí, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu na exkurzii zúčastniť). Požiadavky na seminárnu prácu (referát) sa budú líšiť v závislosti od formy jej absolvovania - prezenčná, dištančná. Súbor vyplniť do 26.8. a referát (jeho osnovu) zaslať na adresu ladislav.tolmaci@uniba.sk do 29.8.2021

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
24.08.2021
#2223

Prílohy k oznamu

Formulár pre zahraničné exkurzie 2021.pdf [.pdf] 58.95 kB 
Geowíkendy .pdf [.pdf] 64.43 kB 
Cykloexkurzia 2021.pdf [.pdf] 802.66 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015