slovensky
english


Zahraničná exkurzia Balaton na jachte

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

V priloženom súbore sú podmienky výjazdu na Balaton a prihlasovací formulár na exkurziu

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
02.09.2021
#2224

Prílohy k oznamu

TIHANY BALATON 2021.pdf [.pdf] 2.2 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015