slovensky
english


Geografia - ako ďalej?

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Všeobecná geografia.

GEOGRAFIA ? AKO ĎALEJ?
Súčasné tendencie kurikulárnej transformácie vzdelávania na Slovensku neprinášajú pre geografiu (ani pre celkovú vzdelanosť obyvateľstva) priaznivé tendencie. Geografia bola kontinuálne degradovaná a okliešťovaná spolu s vitálnymi odbormi ako environmentalistika, geoekológia, geoinformatika, prírodovednými disciplínami (najmä geológia) a ďalšími odbormi v širšom prieniku prírody a ľudských aktivít, teda človek-spoločnosť-hodnoty-príroda.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
28.10.2021
#2233

Prílohy k oznamu

Geokgrafia - ako ďalej, otvorený list.pdf [.pdf] 105.23 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015