slovensky
english


Exkurzia Island 2022

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Vo februári 2022 sa bude konať exkurzia z regionálnej geografie na Island. Program a podmienky sú v priloženom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
21.11.2021
#2235

Prílohy k oznamu

ISLAND 2022 Diamantový Island.pdf [.pdf] 3.67 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015