slovensky
english


Vernisáž Z/2021: výsledky

Milí študenti,
nižšie uvádzame výsledky hlasovania za NAJ poster:
(A) Diplomové práce: Richard BORIS
(B) Zber, mapovanie a primárne spracovanie dát: Pavol ORGONÍK
(C) Geopolitický vývoj sveta 1945-2000: Matúš KUBIS
(D) Urbánna geografia: Sára MIHÁLOVÁ a Dušan GOLD
(E) RG sveta - vybrané problémy: Frederik HIRNER
Podľa hlasovania členov katedry, cenu vedúceho katedry za najlepší poster získava Ivana BORTELOVÁ.
Všetkým zúčastnení ďakujeme za spoluprácu a víťazom gratulujeme.
PS: Ak nemáte prístup na Vernisáž a máte záujem o prezretie všetkých posterov a videí, zašlite nám požiadavku o sprístupnenie triedy v Teamsoch.
doc. RNDr. František Križan, PhD.
16.12.2021
#2238

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015