slovensky
english


Spolupráca so ZMOS

Regionálka opäť spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) na dopadovej štúdii "Vidiek ako investičná príležitosť". Okrem iného práve riešime diskutované témy k rozpočtom obcí z dát Ministerstva financií SR. Na ukážku ponúkame rozloženie sumárnych príjmov vidieckych obcí na 1 obyvateľa obce. Ide o rovnomerné rozloženie obcí podľa kvartilov, čiže prvý a druhý kvartil (Q1 a Q2) zastupuje príjmovo bohatšie obce, tretí a štvrtý kvartil (Q3 a Q4) príjmovo chudobnejšie obce.
Do ktorej kategórie patrí tvoja obec? Podarí sa vám nájsť nejaký vzorec ich priestorového rozloženia?


doc. RNDr. František Križan, PhD.
07.02.2022
#2244

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015