slovensky
english


Expedícia Kirgizsko I Cesta orlov

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe oznamu je program a podmienky účasti na expedícii Kirgizsko Cesta orlov

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
12.02.2022
#2246

Prílohy k oznamu

Kirgizsko I. 2022_CESTA ORLOV_PONUKA.pdf [.pdf] 3.5 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015