slovensky
english


Expedícia Kirgizsko II. Pamírskou cestou

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe oznamu je program a podmienky účasti na expedícii Kirgizsko II Pamírskou cestou

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
12.02.2022
#2247

Prílohy k oznamu

KIRGIZSKO II. 2022_PAMIRSKOU CESTOU_PONUKA.pdf [.pdf] 1.59 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015