slovensky
english


Exkurzia MacKo BulGRum

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe je program a podmienky účasti na exkurzii BulGRum - Neznámy Balkán

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
13.02.2022
#2248

Prílohy k oznamu

MacKo BulGRum.pdf [.pdf] 1.24 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015