slovensky
english


Kedy sa už (ne)zodpovední poučia?

Aktuálna situácia až neuveriteľne pripomína historické udalosti a texty. Pëtr Kropotkin vo svojom diele z roku 1885 s názvom "Aká by mala byť geografia" napísal (s. 5): "[...] Geografia nám musí poskytnúť ešte jednu oveľa dôležitejšiu službu. Už od najútlejšieho detstva nás musí učiť, že sme všetci bratia, bez ohľadu na národnosť. V našej dobe vojen, národnej samoľúbosti, národnej žiarlivosti a nenávisti, dobre živenej ľuďmi, ktorí sledujú svoje egoistické, osobné alebo triedne záujmy, musí byť geografia [...] prostriedok na rozptýlenie týchto predsudkov a na vytvorenie iných pocitov hodnejších ľudskosti. Musí ukázať, že každá národnosť prináša svoj vzácny stavebný kameň pre všeobecný rozvoj [...]." V názve katedry nesieme slovné spojenie "rozvoj regiónov". Vojna a s ňou spojené negatívne sociálne a ekonomické dopady, ale hlavne dopady na obyvateľov a ich životy znamená úpadok regiónov. Áno, prednášame aj o etnických a náboženských konfliktoch v Európe a o geografii vojen všeobecne, avšak v tomto prípade preferujeme výskum mieru pred výskumom vojny, historické záznamy pred aktuálnymi dátami, teóriu pred empíriou. Mier považujeme za oveľa viac ako iba antonymum vojny. Prírodovedné myslenie znamená aj humánne myslenie.

Členovia katedry odmietajú kremeľskú vojenskú agresiu ako formu riešenia medzinárodných vzťahov. Riešenie geopolitických konfliktov a mocenských záujmov vojenskou agresiou, ale aj podnecovaním násilia či nenávisti v spoločnosti považujeme za neprijateľné a neospravedlniteľné, rovnako ako snahy ospravedlniť takéto činy pseudovedeckými argumentami.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
06.03.2022
#2250

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015