slovensky
english


Vernisáž L/2022

Milí študenti,
pozývame vás na Vernisáž leto 2022, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2022 v prezenčnom režime od 13:00 h. Prosím aktívnych účastníkov vernisáže, aby do 22. apríla 2022 zaslali na adresu frantisek.krizan@uniba.sk elektronickú verziu posteru a zároveň, aby dopoludnia 25. apríla 2022 priniesli printovú verziu posteru (A1 formát).
Program vernisáže budeme priebežne aktualizovať.
Tešíme sa na vašu účasť.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
20.04.2022
#2254

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015