slovensky
english


GeoWíkend XI Plitvice

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe je program a podmienky účasti na GeoWíkende Plitvice - Padajúce jazerá

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
13.04.2022
#2255

Prílohy k oznamu

GEOW XI Plitvice.pdf [.pdf] 950.46 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015