slovensky
english


Geografia Slovenska: 1. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
1. celoročníkové testovanie sa uskutoční dňa 21. apríla o 9:00 h v miestnosti B2-404. Testovaní budete z tematických celkov Poloha, Geologický vývoj a stavba, Reliéf Slovenska.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
20.04.2022
#2256

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015